کتلت

پادکست ها

اپیزود بیست و سوم: کتلت

در این اپیزود به سراغ غذایی رفتیم که شاید سخت بتوان باور کرد که حتی اصالت ایرانی هم ندارد ولی به‌قدری در عمق فرهنگ غذایی ایرانی وارد شده‌ است که حتی مادربزرگ‌هایمان‌ هم در طبخ این غذا استاد شده‌اند و […]