مالک و صاحب امتیاز پادکست:

کانون تبلیغاتی اوژن (رضا میکاییل‌زاده )

مدیر پادکست:

رامیار منوچهرزاده

تیم سازندگان:

نگین فیروزی, فرزانه رضایی، امیربهادر بیات

گوینده:

رضا میکاییل‌زاده

ساخت موشن‌ و ویدئو:

نرگس فداکار و عطیه حسینی‌‌نژاد

موسیقی پادکست:

محمد برزیده و آیدین انزابی‌پور

هویت بصری:

مجید کاشانی

پشتیبانی امور:

فرشته میکاییل‌زاده و شیرین میکاییل‌زاده

پشتیبانی فضای مجازی: محمد غزالی‌فرد

Placeholder Image