مسما‌قوره‌بادمجان

پادکست ها

اپیزود سیزدهم: مسما قوره بادمجان

یکی از قدیمی ترین و خوش‌خوراک ترین گیاهانی که جاشو در سفره های ایرانی ها باز کرده بادمجونه، که پایه بسیاری از خوراک های ایرانی هم شده، در این اپیزود از ویکی‌پز به سراغ مسما غوره بادمجون رفتیم. ممکنه بشه […]