ویکی‌پز، غذا، گیاهخواری، گوشتخواری،

۴ +

اپیزود شماره ۴ + برای پرداختن به یک شخصیت در فیلم سینمایی جزئیاتی در نظر گرفته می‌شود که کاراکتر کامل‌تر و گاهی باور پذیرتری را داشته باشیم. جزئیاتی که ممکن است حتی با دیدن چندباره یک فیلم کشف شود و […]